11-12.10.2018, EURO Poland Warsawa

Jubileuszowa Wystawa 80-lecia

11.10.2018 - Jubileuszowa Wystawa 80-lecia

Эксперт - Janusz Opara (PL)

🏆🏆🏆Marquis Des Arcanes D'Hermes - 5/5 exc

🏆🏆🏆ZuzzuStyle Alpha - B.CAC, BF

12.10.2018 - EURO Poland Warsawa

Эксперт - Andrzej Zamoyski (PL)

🏆🏆🏆Marquis Des Arcanes D'Hermes - 3/5 exc

🏆🏆🏆ZuzzuStyle Alpha - disqul

🏆🏆🏆Zuzzu - 5/5 exc

Marquis Des Arcanes D'Hermes
Marquis Des Arcanes D'Hermes

Marquis Des Arcanes D'Hermes

Marquis Des Arcanes D'Hermes
Marquis Des Arcanes D'Hermes

Marquis Des Arcanes D'Hermes

Marquis Des Arcanes D'Hermes
Marquis Des Arcanes D'Hermes

Marquis Des Arcanes D'Hermes

Marquis Des Arcanes D'Hermes
Marquis Des Arcanes D'Hermes

Marquis Des Arcanes D'Hermes

Marquis Des Arcanes D'Hermes
Marquis Des Arcanes D'Hermes

Marquis Des Arcanes D'Hermes

ZuzzuStyle Alpha
ZuzzuStyle Alpha

ZuzzuStyle Alpha

Zuzzu
Zuzzu

Zuzzu

Zuzzu
Zuzzu

Zuzzu